Teamrol management

Verbeteren van Teamprestaties

Effectief samenwerken lijkt eenvoudig en zou vanzelfsprekend moeten zijn. Toch worden gestelde doelen binnen afdelingen en teams niet altijd gehaald. Vaak is er sprake van ergernis en onbegrip tussen mensen en is er weinig respect voor de verschillende meningen, oplossingen en visies.

Op een goede manier communiceren, inzicht hebben in het anders zijn van anderen en dit ook daadwerkelijk accepteren, zijn vereisten om effectief en op een prettige manier samen te werken. Daarnaast kan de motivatie van de teamleden sterk worden verbeterd wanneer elk individu het gevoel heeft gehoord, begrepen en geaccepteerd te worden.

Teamrol Management geeft inzicht in hoe mensen met elkaar omgaan in een groep, hoe mensen situaties ervaren en waarom mensen handelen op die specifieke manier. Iedereen kijkt anders naar problemen en mogelijkheden en daarom valt het niet altijd mee om goed samen te werken.

Waarom heeft het ene team wel succes en het andere niet?

Waarom blijkt zo vaak dat teams die zijn samengesteld uit personen met de juiste opleiding en achtergrond als groep falen, terwijl teams met een geheel andere, mindere kwalitatieve, samenstelling wel succes hebben?

Van welke principes moet men uitgaan als men teams samenstelt, er leiding aan geeft of ze begeleidt?